Sypress Forlag

En sångerska och ett mysterium

290

I årene 1916–21 holdt den berømte amerikanske sangerinnen Madame Charles Cahier en operaskole på Nösund, et lite sted på øya Orust på den svenske vestkysten. Dette ble en samlingsplass for kulturpersonligheter, også norske. Hit kom den unge finske sangerinnen Rosa Arvonen. I 1920 forlot hun Nösund og etterlot en kiste med alle sine notehefter og personlige effekter og kom aldri tilbake. Hun ble gift i Tyskland, men etter hvert forsvinner alle spor av Rosa, og man vet ikke når eller hvordan hun døde. Boken forsøker å nøste opp Rosas liv og er samtidig en kulturhistorie fra en tid med krig og pest, men også rik kultur. Boken er rikt illustrert.

© 2024 Sypress Forlag